Paula Corstenpaula.corsten@intersym2.nl
Tel: 06-81427156


Gedurende vele jaren ben ik in allerlei rollen innovatief werkzaam geweest binnen het (primaire) onderwijs. Ik heb veel ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties. Hierbij richt ik  mij op alle lagen, van het primaire proces tot de bestuurlijke processen. Ik geloof in een systeemaanpak, waarbij alle betrokkenen in hun gedrag mee veranderen naar de gewenste situatie.

Op deze wijze ondersteun ik ook Passend Onderwijs, een lastige maar niet onmogelijke opdracht. Werken vanuit een andere visie op “kijken naar kinderen” is ingrijpend en vraagt een andere inrichting van onderwijs. Een innovatie die lef vraagt om onderwijs wezenlijk anders te organiseren.