Huub Hagenhuub.hagen@intersym2.nl
Tel: 06-46766220


Het grootste gedeelte van mijn werkzaamheden vinden plaats binnen het regulier-/speciaal basisonderwijs. Sinds 1974 ben ik als leerkracht, directie, senior onderwijsadviseur, bovenschools manager en organisatieadviseur op dit uitgebreide gebied werkzaam.

Het stimuleren van professionals om reflecterend met hun werk bezig te zijn is een fantastische uitdaging. Het creëren van een omgeving/professionele cultuur waarin leiderschap, communicatie en structuur  professionaliteit uitstralen. Daar kan ik een bijdrage aan leveren.

Kernwoorden hierbij:

SWOT-analyses/verandermanagement, teamontwikkeling, Human Synergistics instrumenten(OCI,GSI,LSI).