Har Stassenhar.stassen@intersym2.nl
Tel: 06-52008343


Een krachtig bedrijf kenmerkt zich door een duidelijke koers en medewerkers die zich bewust zijn van hun eigen bijdrage hieraan. Daarbij moeten Missie, Visie en Strategie van het bedrijf voor een ieder helder zijn. Het optimaliseren van samenwerken binnen organisaties is mijn drijfveer.

Als HR specialist heb ik veel ervaring in het coachen op individueel- en (management) team- niveau. Hieronder valt coaching op vaardigheden maar evenzeer het ondersteuning bieden bij het formuleren en realiseren van gestelde bedrijfsdoelen.

Als arbeidsjurist en mediator ben ik gespecialiseerd in het oplossen van met name arbeidsconflicten en fricties binnen samenwerkingsverbanden. U kunt een beroep op mij doen bij alle arbeidsjuridische aangelegenheden zoals: beëindigingovereenkomsten, ontslagprocedures, arbeidsovereenkomsten en ARBO gerelateerde zaken zoals Poortwachter, (langdurig) verzuim, etc.

Daarnaast kan ik een bijdrage leveren aan het professionaliseren van uw HR processen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: Beoordelingssysteem, Inrichten functie/salarisgebouw, Werving & Selectieproces, Ziekteverzuimbeheersing, Dossiervorming.