Mediation bij arbeidsconflicten

Mediation is bedoeld om een conflict op te lossen zonder het ogenblikkelijk te juridiseren met dure advocaten en een onzekere uitkomst voor de rechter. In plaats daarvan kan bij arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer of tussen twee werknemers gekozen worden voor een onafhankelijke bemiddelaar, een mediator. Deze begeleidt partijen bij de gesprekken met als doel een oplossing te vinden.

Mediation is bij uitstek geschikt voor arbeidsconflicten omdat mediation erop gericht is een voor beide partijen duurzame oplossing te bewerkstelligen. Dit kan betekenen dat men ervoor kiest samen verder te gaan of toch besluit tot een beëindiging van de arbeidsrelatie via een vaststellingsovereenkomst.

De Intersym²-mediator neemt een neutrale positie in tegenover de partijen, geeft geen oordeel en zal ook niet aangeven welke oplossing partijen dienen te kiezen. De mediator zorgt ervoor dat partijen met elkaar in gesprek raken. Hij leidt het gesprek en ziet erop toe dat de belangen van elke partij nadrukkelijk aandacht krijgen, waarna de partijen zelf tot een oplossing kunnen komen.