Arbeidsjuridisch advies

Als werknemer heb je te maken met het arbeidsrecht en dus is het heel goed mogelijk dat je op enig moment behoefte krijgt aan arbeidsjuridisch advies. Bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld, of gedurende je dienstverband. En natuurlijk bij een (dreigende) beëindiging ervan.

Intersym² heeft als netwerkorganisatie veel ervaring met arbeidsrecht en beschikt over een gespecialiseerd arbeidsjurist die je van gedegen juridisch advies voorziet. Denk daarbij aan juridische toetsing van je arbeidsovereenkomst, arbeidsrechtelijk advies bij arbeidsongeschiktheid en hoe het best te handelen in geval van dreigend ontslag.