Verandermanagement

Verandermanagement is niet ingewikkeld, in theorie: je analyseert wat beter kan en verandert dat.

Maar dat is natuurlijk pas het begin. Het vermogen tot veranderen is voor een groot deel gebaseerd op organisatiecultuur. De functionele en disfunctionele gedragspatronen bepalen of organisaties al dan niet succesvol zijn. Het is meestal niet de vernieuwing van structuren, systemen of werkprocessen die verandering in de weg staan, maar gedrag dat ‘verankerd’ is in de organisatie.

Intersym² analyseert organisatieculturen en menselijk gedrag in organisaties. Vanuit een methodische instrumentele benadering nemen wij organisaties, directies en teams mee in het veranderproces. En zetten zo theorie om in succesvolle praktijk.