Arbeidsjuridisch advies

Arbeidsovereenkomsten, ziekte en arbeidsongeschiktheid, reorganisaties en fusies met afvloeiingsregelingen en sociaal plan, concurrentiebeding, individueel of collectief ontslag en medezeggenschap: het arbeidsrecht is veelomvattend.

Intersym² heeft als netwerkorganisatie veel ervaring opgebouwd met het arbeidsrecht en beschikt over gespecialiseerde arbeidsrechtelijke knowhow. Niet alle problemen vragen om een juridische oplossing, maar als het nodig is zijn wij uw scherpe en deskundige belangenbehartigers.