Strategieontwikkeling

Strategieontwikkeling is niet langer uitsluitend langetermijndenken. Organisaties moeten zich flexibel en wendbaar organiseren om proactief in te kunnen inspelen op ontwikkelingen en veranderingen. Een goede strategie bepaalt kaders en biedt ruimte - met een duidelijke focus op de missie en visie van de organisatie.

Als moderne netwerkorganisatie is Intersym² bij uitstek toegerust om het hele proces van strategieontwikkeling te begeleiden - van initieel denkproces via vaststelling tot vertaling naar de praktijk. We putten daarbij niet alleen uit onze kennis, maar ook uit onze ervaring met het adviseren en begeleiden van directies en colleges van bestuur bij de ontwikkeling van hun strategie.