Interim Management / ontwikkeling zelfsturende teams

Interim-management is veranderd, de laatste jaren. Werd een interim-manager vroeger vaak ingezet om in tijden van crisis een doorbraak te forceren, nu is de inzet veel minder eenzijdig. Interim-managers worden ingezet op elk niveau van de organisatie, van raad van bestuur tot teamleider en bij een groot aantal disciplines.

Intersym² kan u een tijdelijk manager leveren die samen met de organisatie, met de teams en de betrokken medewerkers de opdracht vervuld die uitgevoerd moet worden. Daarbij kan desgewenst en waar mogelijk de focus gelegd worden op de ontwikkeling van zelfsturende teams. Want de sterkste organisaties zijn organisaties met betrokken medewerkers die zich verantwoordelijk voelen.