Sociocratie

Simpel gezegd is sociocratie: het nemen van besluiten op basis van gelijkwaardigheid (niet gelijkheid) van individuen. Sociocratie biedt een structuur waarin alle medewerkers betrokken worden bij het beleid op hun werkplek en daar dan ook verantwoording voor dragen. Zo ontstaat een verbeterde verbinding tussen de lagen van de organisatie. Sociocratie is niet alleen toepasbaar in een reguliere werksituatie, maar ook in het politieke speelveld of in het verenigingsleven.

Intersym² biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met sociocratie. Wij kunnen u adviseren over het inrichten van de benodigde beleidsstructuur en een scholingstraject starten met een gecertificeerde deskundige.