Training en advies

Organisaties in de 21e eeuw ontwikkelen zich voortdurend om innovatief en up-to date te blijven. Er zijn vele bronnen voor informatie. De wijze waarop informatie aangeboden en geïmplementeerd wordt, maakt echter of er daadwerkelijk een vernieuwing optreedt.
 

Intersym2 verbindt. Dat wil zeggen dat trainingen op maat verzorgd worden. Vernieuwende informatie wordt geïntegreerd en verbonden aan wat er al is en goed functioneert. Talenten van medewerkers worden aangeboord en ingezet. Trajecten zijn altijd cyclisch van aard, zodat op de korte en lange termijn, effecten blijvend en meetbaar zijn.