Sociale innovatie

In een tijd waarin samenleving en economie veranderen, zijn slimmer werken en organisatie- en managementvernieuwing vaak essentiële instrumenten voor behoud en versterking van de concurrentiepositie. Door werk anders te organiseren, gezondheidsbeleid in te voeren of employability te vergroten nemen arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie toe.

Maar vernieuwen doe je samen. Samen met de mensen die erbij betrokken zijn. Medewerkers zijn mondig en gericht op zingeving. Ze willen niet domweg hun uren draaien, maar een bijdrage leveren aan het grotere geheel van de organisatie. Zo leidt sociale innovatie tot ontplooiing van talenten en verbeterde prestaties van de organisatie.

Intersym² heeft ruime ervaring met sociale innovatie: op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We kunnen de koppeling leggen tussen de verschillende niveaus omdat we de taal van elk niveau spreken. En we weten wat creatief denken is.