Herregistratie schoolleiders

“Geen klassikale opleiding, geen verplichte lesdagen en geen zelfstudie”

Het informele leertraject van Intersym² biedt jou de mogelijkheid om achteraf je professionele ontwikkeling te laten waarderen. Dat kan een ontwikkeling zijn die je al hebt doorlopen of nog gaat plannen. De dagelijkse praktijk vormt de basis voor je leerproces. Het professionaliseringstraject van Intersym² verbindt, versterkt en ontwikkelt, het werkplekleren!

Hoofdpunten Leertraject

  • Samen met een ervaren schoolleider als trajectbegeleider ga je aan de slag om je leertraject vorm en inhoud te geven. Jij kiest één of meerdere professionaliseringsthema’s van het schoolleidersregister. Je bepaalt zelf de start, duur van het traject, mate van begeleiding en het moment waarop het waarderingsgesprek plaatsvindt.
  • Je start met een ontwikkelassessment waarin je zicht krijgt op je eigen talenten, drijfveren en schoolleiderscompetenties. Tevens krijg je zicht op je persoonlijke en professionele aanleg en maak je een koppeling tussen je ontwikkelpotentieel en gekozen professionaliseringsthema(‘s).
  • Je hebt al de nodige kennis en ervaring vergaard en nu ga je jouw professionele groei beschrijven en reflecteren met begeleiding van de trajectbegeleider. Dit proces vindt plaats binnen de online leeromgeving van Intersym². Wanneer je voelt dat je gereed bent voor de herregistratie, bepaal je samen met de assessor het waarderingsgesprek.

Intersym² is officieel geaccrediteerd door het schoolleidersregister en biedt in totaal 21 verschillende professionaliseringsthema’s aan.

Tijdsinvestering

Deelnemers hebben de flexibiliteit om meerdere professionaliseringsthema’s te kiezen en deze te verdelen over een, twee, drie of vier jaar. Hierdoor hebben deelnemers de mogelijkheid om binnen een periode van vijf jaar hun benodigde herregistratiepunten van 100 te behalen, uitsluitend via deze trajecten of in combinatie met andere aanbieders. In overleg met de trajectbegeleider bepalen deelnemers hoeveel professionaliseringsthema’s zij in één of meerdere trajecten willen laten waarderen.

De geschatte totale tijdsduur voor het informeel leertraject van één thema bedraagt 8 uur. Als de deelnemer ervoor kiest om meerdere thema’s gelijktijdig te laten beoordelen, wordt een extra tijdsinvestering van 4 tot 6 uur (per thema) toegevoegd. De deelnemer heeft de mogelijkheid om per jaar maximaal 4 thema’s binnen één traject te laten waarderen.

Toekenning herregistratiepunten

De assessor kent herregistratiepunten toe op basis van de volgende criteria: elk gekozen professionaliseringsthema levert 10 punten op. Daarnaast beoordeelt de assessor op welk niveau van de Table of Learning van Shulman de deelnemer zijn traject afsluit. Niveau 4 staat gelijk aan 10 punten, niveau 5 aan 20 punten en niveau 6 aan 30 punten. Met het eerste professionaliseringsthema kan de deelnemer dus tussen de 20 en 40 punten behalen. Het niveau van Shulman wordt eenmalig toegekend en is niet van toepassing op volgende trajecten. Voor de daaropvolgende professionaliseringsthema’s geldt steeds een toekenning van 10 punten per thema. 

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat met de herregistratiewaarde. Dit dient als bewijslast voor herregistratie van het schoolleidersregister.

Kosten

De deelnemer kan minimaal 1 en maximaal 4 professionaliseringsthema’s doorlopen (hoewel meer mogelijk is, wordt dit niet aangeraden). In de daaropvolgende jaren kunnen extra professionaliseringsthema’s worden gevolgd, met verminderde tijdsinvestering en lagere kosten. Gedurende een periode van 5 jaar is het mogelijk om in totaal 100 punten te behalen.

Kosten per jaar (incl. BTW)

Eerste jaar
1 professionaliseringsthema: € 1750,-      
en voor elk volgend thema € 750,-

Tweede jaar
1 professionaliseringsthema: € 1000,-      
en voor elk volgend thema € 750,-

Derde jaar
1 professionaliseringsthema: € 1000,-     
en voor elk volgend thema € 750,-

Vierde jaar
1 professionaliseringsthema: € 1000,-      
en voor elk volgend thema € 750,-

Vijfde jaar
1 professionaliseringsthema: € 1000,-      
en voor elk volgend thema € 750,-

Waarborging kwaliteit

Intersym² organiseert jaarlijks een training onder de trajectbegeleiders en assessoren. Hier krijgen zij alle essentiële kennis, vaardigheden en inzichten om succesvol te kunnen begeleiden en waarderen. Daarnaast voert Intersym² jaarlijks een interne kwaliteitsaudit uit waarbij een selectie van deelnemers, trajectbegeleiders en assessoren wordt betrokken. Het primaire doel hiervan is om de kwaliteit te waarborgen en mogelijkheden tot verbetering door te voeren.

Aanbod voor scholenstichtingen of samen met collega’s

Intersym2 biedt een maatwerkaanbod voor scholenstichtingen en (leer)netwerken van schoolleiders. De basisopzet is hetzelfde, waarbij de trajectbegeleider de begeleiding, regie en coördinatie heeft. De coaching, reflectie en intervisie is belegd binnen de groep van schoolleiders. Het traject wordt afgesloten met een waarderingsgesprek per schoolleider. Voor meer informatie, neem contact op met onderstaande partners.

Contact

René Stallinga

René Stallinga

Begeleider/ Assessor

Wouter Wetzelaer

Wouter Wetzelaer

Begeleider/ Assessor

Neem contact op over Herregistratie schoolleiders