Netwerkcoaching en crossmentoring

Samenwerken tussen organisaties is niet vanzelfsprekend, maar absoluut noodzakelijk als het gaat om het oplossen van complexe problemen en uitdagingen. Ontdek hoe onze coachingsdiensten u kunnen helpen bij het bouwen van sterke netwerken en het verhogen van netwerkresultaten.

Netwerkcoaching
Onze partners bieden ondersteuning aan interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, organisatienetwerken en met name het leiderschap van deze netwerken. We zijn gespecialiseerd in het coachen en begeleiden van bestuurders en netwerkleiders, waarbij we strategieën bieden om de effectiviteit en samenwerking binnen het netwerk te versterken. Met onze diepgaande expertise helpen we bij het identificeren van kansen, het versterken van het netwerkleiderschap en het opbouwen van netwerkconnecties. Dat leidt ertoe dat de kwaliteit van het netwerk verbeterd en netwerkdoelen worden behaald.

Voorbeelden van bestaande organisatienetwerken zijn: interbestuurlijke samenwerkingsverbanden, leiderschapsnetwerken (b.v. regionale samenwerking schoolleiders), samenwerking binnen integrale kindcentra / brede maatschappelijke voorzieningen en lokale jeugd- en wijkteams.

Intersym² heeft in de afgelopen jaren een goed reputatie opgebouwd met opdrachten voor meerdere organisaties in de regio Limburg en Brabant. Onze partners zijn beschikbaar voor netwerkopdrachten in het onderwijs, de zorg, de overheid en het MKB.

Voorbeelden van expertisegebieden:

  • Effectieve organisatienetwerken en interdisciplinaire samenwerking
  • SNA (sociale netwerk analyse): netwerkconnecties in kaart gebracht
  • Netwerkleiderschap (welke competenties zijn er nodig?)
  • Effectieve leiderschapsnetwerken (bv schoolleidersnetwerken of talentenpools)

Verschillende overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en andere sectoren kunnen veel van elkaar leren. Ontdek hoe onze coachingdiensten u binnenkort kunnen helpen bij het opzetten van interdisciplinaire mentornetwerken en het stimuleren van uw professionele groei en succes.

Cross-mentoring
Binnenkort bieden onze partners begeleiding bij vraagstukken rondom cross-mentoring. Cross-mentoring is een samenwerkingsgerichte leermethode waarbij individuen vanuit verschillende achtergronden, ervaringen of expertise samenkomen om kennis, vaardigheden en perspectieven te delen. In cross-mentorrelaties geven deelnemers zowel begeleiding als ondersteuning en creëren zo een wederzijds voordelige leerdynamiek. In tegenstelling tot traditionele mentorrelaties waarbij één persoon doorgaans de rol van mentor op zich neemt en de ander als leerling fungeert, benadrukt cross-mentoring een meer gelijkwaardige uitwisseling van ideeën en ervaringen. Al met al kan cross-mentoring kennisdeling, netwerken en vaardighedenontwikkeling bevorderen binnen een organisatie of gemeenschap, wat bijdraagt aan individuele groei en organisatorische effectiviteit.

Contact

Wouter Wetzelaer

Wouter Wetzelaer

Neem contact op over Netwerkcoaching en crossmentoring