Strategisch beleid, communicatie en bestuur

Organisaties hebben vaak behoefte aan strategisch beleid, bestuur en communicatie vanwege een veranderende omgeving. Strategisch beleid biedt richting en helpt lange termijndoelen te bereiken, transparantie in communicatie en ethisch handelen zorgt voor effectief bestuur. Dit stelt organisaties in staat om proactief te reageren op kansen en bedreigingen, wat hun positie versterkt en duurzaam succes bevordert.

Wat doen wij?
Wij ondersteunen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van strategisch beleid en effectief bestuur. Onze partners zijn gespecialiseerd in het helpen van organisaties bij het onderzoeken, ontwikkelen en implementeren van strategisch beleid en ze beschikken over specifieke vaardigheden in het uitvoeren van analyses en het identificeren van strategische doelstellingen die aansluiten bij de missie en visie van de organisatie. Daarbij hebben we ook voortdurend aandacht voor de in- en externe communicatie gedurende het proces. Binnen ons uitgebreide netwerk benutten we best practices en innovatieve benaderingen uit diverse sectoren, waardoor we geïnspireerd blijven en onze aanpak verrijken.

Hoe doen wij dat?
Onze aanpak begint met een objectieve analyse van de huidige situatie en externe trends, waarbij we knelpunten en kansen identificeren voor het ontwikkelen van effectief beleid, bestuur en communicatiebeleid. Vervolgens ontwikkelen we op maat gemaakte strategieën die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften en doelen. Tijdens de implementatie bieden we continue begeleiding en ondersteuning om ervoor te zorgen dat uw organisatie succesvol strategisch beleid en bestuur implementeert.

Intersym² heeft in de afgelopen jaren een goed reputatie opgebouwd met opdrachten voor meerdere organisaties in de regio Limburg en Brabant. Onze partners zijn beschikbaar voor strategische beleids- en bestuursopdrachten in het onderwijs, de overheid en het MKB.

Voorbeelden van strategische beleids- en bestuursopdrachten:

  • Ontwerp strategisch beleidsplan of koersplan onderwijsbestuur
  • Ontwerp strategisch communicatiebeleid en positionering
  • Netwerkmanagement: ontwerp van effectieve leiderschapsnetwerken (werken in clusters)
  • Netwerkmanagement: keuze voor governance en inrichting organisatienetwerken
  • Case study – Franchisemodel voor schoolbesturen

Contact

René Stallinga

René Stallinga

Jos Feron

Jos Feron

Wouter Wetzelaer

Wouter Wetzelaer

Gerrit-Jan Meulenbeld

Gerrit-Jan Meulenbeld

Neem contact op over Strategisch beleid, communicatie en bestuur