Jos Feron

Achtergrond

Studie: Pedagogische Academie, schoolleidersopleiding Magistrum, Pegasus Conferenties: De Lerende Organisatie, Licentie Professional Talent Motivatie Analyse (TMA), Licentie OCI: Organisatiecultuur Inventarisatie, Academie voor Organisatiecultuur: Leergang Corporate Antropologie. Werk: leerkracht PO, directeur PO, Regiodirecteur PO, Programmamanager PO, Bestuursadviseur PO, Coach leerkrachten en schoolleiders.

Het verschil dat ik wil maken

Als partner van Intersym2 begeleid ik scholen die ondersteuning zoeken bij onderwijsontwikkeling en/of organisatieontwikkeling. Bovendien coach en begeleid ik mensen in het onderwijsveld die hun persoonlijke ambitie niet (meer) kunnen verbinden aan de organisatie-ambitie. Ik start heel vaak met een TMA. De Talent Motivatie Analyse biedt inzicht in de talenten, de drijfveren en het gedrag van mensen en geeft dus vaak antwoord op de vraag waarom ze vastlopen. In dialoog met betrokkene bouw ik aan zelfinzicht. Deze begeleiding op mensniveau voer ik ook uit op organisatieniveau met de OCI. Het resultaat van deze aanpak is altijd gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs van de school en het welzijn van de mens. Met dit werk is voor mij de cirkel rond, mijn jarenlange ervaring kan ik inzetten om organisaties en hun mensen in hun ambities met elkaar te verbinden en in balans te brengen. Als mens en organisatie in balans zijn met elkaar, presteren mensen optimaal en realiseren organisaties hoge kwaliteit. Mijn werk bestaat er vooral uit dat ik heel goed luister, naar de vraag van de medewerker en van de organisatie om van daaruit tot een analyse en een aanpak te komen. Hierbij neem ik de context waarin de mens werkt of waarin de school actief is mee. Mijn professioneel handelen wordt dan ook gekenmerkt door maatwerkoplossingen.
Als ik later groot ben….
Ik wil altijd beter worden in wat ik doe, maar ik wil er vooral aan bijdragen dat organisaties een echte dialoog ontwikkelen in contact met hun medewerkers om te kunnen komen tot duurzame verandering.
Wat is mijn verborgen talent?
Ik zing in een koor, daar leer ik heel goed te luisteren en samen te werken aan het realiseren van een gezamenlijke ambitie.
Waar kun je me wakker voor maken?
Mijn beide kleinzoons, zij laten mij zien wat nodig is om te groeien en hoe Relatie, Autonomie en Competentie daarbij helpend zijn.