Paula Corsten

Achtergrond

Studie: Orthopedagogiek, specialisatie Leermoeilijkheden, aanvullende modules Onderwijskunde. Werk: onderwijsadviseur, manager, ondernemer/onderwijsconsultant, voorzitter College van Bestuur, toezichthouder; partner Intersym sinds 2019, schooldirecteur VO.

Het verschil dat ik wil maken

Hoe organisaties in elkaar zitten en functioneren heeft me altijd geboeid. Hoe werken systemen en hoe hebben mensen daar invloed op? Wat is het effect van de omstandigheden op mensen en hun organisaties? Maar vooral hoe zorg je er voor dat iedereen graag werkt binnen een organisatie? En dus gaat het altijd om de wisselwerking tussen wij en ik. Waar ik kom is vaak chaos, ontbreken sturing op basis van professionele kaders en een cultuur van dialoog. Ik probeer altijd de kernthema’s te selecteren waar de pijn of de kansen zitten en daar mensen binnen de organisatie aan te verbinden. Vaak wordt het voor anderen dan ook overzichtelijker en zien mensen waaraan ze willen gaan werken. Uiteraard formuleren we samen de visie, de richting, de kaders en heb ik vooral een luisterende houding. Vervolgens gaan we samen uitproberen wat werkt. Alleen zo kan er vertrouwen ontstaan. Wat ik voor mezelf en anderen belangrijk vind is dat je kunt blijven ontwikkelen, kunt groeien, dat is voor mij ook ondernemerschap.
Als ik later groot ben….
Wat is mijn verborgen talent?
Ik kom het beste tot mijn recht in een crisis, dan word en blijf ik rustig.
Waar kun je me wakker voor maken?
Voor niets.