Template-Dienst

Het herregistratietraject van Intersym2 verbindt, versterkt en ontwikkelt, het werkplekleren!

“Geen klassikale opleiding, geen verplichte lesdagen en geen zelfstudie”

Informeel leren

Het informele leertraject van Intersym2 biedt jou de mogelijkheid om achteraf je professionele ontwikkeling te laten waarderen. Dat kan een ontwikkeling zijn die je al hebt doorlopen of nog gaat plannen. De dagelijkse praktijk vormt de basis voor je leerproces.

“Voor en door schoolleiders”

Begeleiding door een collega schoolleider

Samen met een ervaren schoolleider als trajectbegeleider ga je aan de slag om je leertraject vorm en inhoud te geven. Jij kiest één of meerdere professionaliseringsthema’s van het schoolleidersregister. Je bepaalt zelf de start, duur van het traject, mate van begeleiding en het moment waarop het waarderingsgesprek plaatsvindt.

“Inclusief schoolleidersassessment”

De TMA met schoolleiderscompetenties als basis

Je start met een ontwikkelassessment waarin je zicht krijgt op je eigen talenten, drijfveren en schoolleiderscompetenties. Tevens krijg je zicht op je persoonlijke en professionele aanleg en maakt je een koppeling tussen je ontwikkel potentieel en gekozen professionaliseringsthema (‘s).

“Samen terugkijken op eigen prestaties en groei”

Goed voorbereid naar het waarderingsgesprek

Je hebt al de nodige kennis en ervaring vergaard, en nu ga je je professionele groei beschrijven en reflecteren met begeleiding van de trajectbegeleider. Dit proces vindt plaats binnen de online leeromgeving van Intersym2. Wanneer je voelt dat je gereed bent voor de herregistratie, bepaal je samen met de assessor het waarderingsgesprek.

Aanbod voor scholenstichtingen of samen met collega’s

Intersym2 biedt een maatwerkaanbod voor scholenstichtingen en (leer)netwerken van schoolleiders. De basisopzet is hetzelfde, waarbij de trajectbegeleider de begeleiding, regie en coördinatie heeft. De coaching, reflectie en intervisie is belegd binnen de groep van schoolleiders. Het traject wordt afgesloten met een waarderingsgesprek per schoolleider. Voor meer informatie, neem contact op met de volgende partners:

Partners